พิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง

วีดีโอบรรยายธรรม / หนังสือ

#๑๐๐ปีชาตกาล๒๕๖๔ ชีวประวัติศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง ฉบับเต็ม/ปรับปรุงแก้ไข (จัดทำเดิมปี๒๕๕๙)

#ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง
ท่านอาจารย์คุณรัญจวน อินทรกำแหง ในความทรงจำของคุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ #๑๐๐ปีชาตกาลศ.คุณรัญจวนฯ

#ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง
พาชมพิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง ที่วัดป่าหนองไผ่ สกลนคร 21ต ค 63

#ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง
พิพิธภัณฑ์คุณรัญจวน_อินทรกำแหง

#ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง

พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง ที่วัดป่าหนองไผ่ สกลนคร
18-Nov-2020

พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง ที่วัดป่าหนองไผ่ สกลนคร

พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง ที่วัดป่าหนองไผ่ สกลนคร
ท่านมุขนายกฯแวะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง
07-Jun-2021

ท่านมุขนายกฯแวะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง

ท่านมุขนายกฯแวะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง
เกี่ยวกับ : อนุสรณ์สถานเพื่อการศึกษาพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรม องค์กรการกุศลไม่แสวงผลกำไร ดูแลโดยวัดป่าหนองไผ่ สกลนคร และ มูลนิธิศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง