พิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง

พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง ที่วัดป่าหนองไผ่ สกลนคร
พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง ที่วัดป่าหนองไผ่ สกลนคร
18-Nov-2020

พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง ที่วัดป่าหนองไผ่ สกลนคร

ท่านมุขนายกฯแวะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง
ท่านมุขนายกฯแวะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง
07-Jun-2021

ท่านมุขนายกฯแวะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง